ziemialubaczowska

Prawda i legenda o zaginionej wsi. Pierwsza publikacja poświęcona w całości wsi Miłków

W niedzielę 2 lipca w GOK w Starym Dzikowie odbyła się promocja książki pt. „Miłków. Prawda i legenda o zaginionej wsi” autorstwa Jana Kucy, dyrektora mołodyckiej szkoły, która wpisuje się w cykl publikacji ratujących przed zapomnieniem historii regionalnej.

Przez wiele lat istniała wieś o wdzięcznej nazwie Miłków. W końcowym etapie rozwoju liczyła ponad 800 mieszkańców różnych kultur i wyznań (katolików, prawosławnych, Polaków, Żydów, Ukraińców). Ludzie żyli tu spokojnie, mieli swoje smutki i radości, a ich najważniejszymi troskami były starania o zapewnienie powszedniego bytu. Starsi opowiadali legendy z przeszłości, młodzi marzyli o wielkich sprawach albo wyjeżdżali do dalekiej Ameryki, aby zapewnić sobie dobrobyt i lepsze życie. Inni organizowali kursy, przedstawienia teatralne, festyny, od czasu do czasu wyruszali na odpusty do sąsiednich wsi lub na dalsze pielgrzymki do świętych miejsc. Z ogromnym trudem i przy wielu wyrzeczeniach wznosili swoje świątynie, a przy ich budowie wspierali się wzajemnie. Szanowali swoich księży, nauczycieli i leśniczych, do których szli po radę i pomoc. Kochali Mateczkę, która w każdym dniu była dobra jak chleb, po który można było przyjść, ukroić i się nasycić. Do Pana Boga modlili się w trzech językach, a po śmierci odprowadzano ich na któryś z miejscowych cmentarzy. I pewnie by tak było, gdyby nie wojna, która w dramatyczny sposób zmieniła od wieków ustalone kanony niepisanego i pisanego prawa… – czytamy we wstępie.

Jan Kuca zebrał ogromny materiał dotyczący Światowej liczył ośmiuset mieszkańców, tworzył swego rodzaju pięknie funkcjonujący mikroświat. Kiedy wybuchła wojna, wiele się zmieniło – w ten spokojny świat uderzyło okrucieństwo tamtych czasów: budynki rozebrano, a mieszkańców stopniowo, bardzo często siłą, przesiedlano w głąb Związku Sowieckiego, głównie do Besarabii. Do powstania książki przyczyniło się przede wszystkim zeszłoroczne spotkanie w Starym Dzikowie zorganizowane przez Stowarzyszenie „Pomóżmy Razem”. Spotkanie pod nazwą „Miłków – ocalić od zapomnienia” wywołało dyskusję o wydaniu książki poświęconej w całości tylko wsi Miłków. W ciągu roku udało się zebrać materiał na ponad trzysta stron. Publikacja została wydana przez Stowarzyszenie Młody Mołodycz.

JZ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *