20170730_120-lecie-ospdsc_0109

120 lat OSP w Wielkich Oczach

W tym roku gmina Wielkie Oczy obchodzi wyjątkowy jubileusz. Minęło dokładnie 120 lat od założenia miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Z tej okazji w ostatnią niedzielę lipca odbyła się uroczystość rozpoczęta od mszy świętej w wielkoockim sanktuarium, której przewodniczył ks. kapelan Sławomir Szewczak. Po złożeniu meldunku Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP dh Józefowi Michalikowi i powitaniu zaproszonych gości przez prezesa OSP Wielkie Oczy dh Jerzego Senyka przedstawiona została historia jednostki.

Prekursorem i założycielem miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej, był Kazimierz Halacz, który do Wielkich Oczu przeniósł się z miasta powiatowego Jaworowa, gdzie ukończył kurs ochrony przeciwpożarowej, a następnie został jego instruktorem.

Przy udziale ówczesnego wójta pana Laczki oraz radnego i działacza społecznego Michała Sroczyńskiego w 1897 roku powołano jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkich Oczach. Pierwszym prezesem został dh Blech. Jednostka dysponowała w tym czasie jedną sikawką ręczną i jednym beczkowozem.

Rozwój jednostki pożarniczej zakłóciła I wojna światowa. Od 1914 ze względu na werbunek do armii działania wielu strażaków zostały utrudnione. Po wojnie z inicjatywy Franciszka Wilczyńskiego OSP została ponownie ożywiona – na nowo przyjmuje członków w swe struktury, do której należy 24 ochotników.

15 maja 1935 roku OSP w Wielkich Oczach podaje do Urzędu Wojewódzkiego we Lwowie pierwszy skład zarządu, co oznacza wyrażenie zgody na przystąpienie do związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i przyjęcie jego statutu. Pieczęć OSP to dwa toporki i hełm w otoku napis ochotnicza straż pożarna w Wielkich Oczach powiat Jaworów. Lokal stowarzyszenia mieścił się pod numerem 50 w budynku Franciszka Wilczyńskiego.

Na przełomie lat 1954/55 przystąpiono do budowy strażnicy OSP w Wielkich Oczach oraz dwóch basenów przeciwpożarowych. Strażnicę wyposażono również w elektryczną syrenę alarmową. Kilka lat później zakupiono nowy samochód bojowy marki Żuk, motopompy oraz inny sprzęt gaśniczy.

W 1989 roku po wieloletniej służbie Druha Jana Błaszkiewicza stanowisko Komendanta Gminnego objął Dh Henryk Janeczko. W roku 1997 społeczeństwo wielkoockie ufundowało sztandar jednostce. W tym czasie został zakupiony ciężki samochód bojowy Jelcz i uzupełniano sprzęt przeciwpożarowy. W 2006 r. prezesem jednostki został wybrany Dh Wiesław Lesiak. Dokończono rozbudowę świetlicy strażackiej, drobne remonty wewnątrz budynku. Dzięki staraniom Dh Zbigniewa Pałczyńskiego, w 2007 roku przy pomocy funduszy unijnych wykonano kapitalny remont elewacji remizy oraz placu manewrowego.

W 2011 r. prezesem jednostki OSP został Dh Jerzy Senyk. Rok później kupiono lekki samochód ratowniczo — gaśniczy poświęcony przez proboszcza Józefa Florka. W następnych latach (2013- 2016) uzupełniono sprzęt do samochodu – agregat prądotwórczy, aparaty oddechowe, zestaw hydrauliczny typu średniego firmy LUKAS, pilarka specjalna, drabina nasadkowa, szybkie natarcie oraz drobny niezbędny sprzęt.

Obecnie lekki samochód jest w pełni wyposażony do ratownictwa drogowego. W ostatnich latach również przeprowadzono kapitalny remont drugiego garażu gdzie stoi Jelcz GCBA. Jednostka zakupiła agregat prądotwórczy 11 kw oraz nową motopompę TUCHATSU. Obecnie OSP liczy 68 członków. Skład obecnego Zarządu (2017): Jerzy Senyk (prezes), Krzysztof Janeczko (naczelnik i wiceprezes), Zbigniew Pałczak (z-ca naczelnika), Andrzej Galek (wiceprezes), Maciej Głuszyk (wiceprezes), Ewelina Lesiak (sekretarz), Rafał Gardzielik (skarbnik), Magdalena Nienajadło (kronikarz), Mariusz Sopel (gospodarz). Członkowie komisji rewizyjnej: Zbigniew Pałczyński (przewodniczacy), Franciszek Furman, Franciszek Sawiński.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *