placzabawP14600011024x768

Dofinansowanie poprawiające jakość życia na wsi

Na budowę siłowni zewnętrznych, altany z grillem, kupno namiotów wystawowo-handlowych, modernizację placu zabaw i boiska sportowego lokalne gminy przeznaczą dofinansowanie otrzymane w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” realizowanego przez Samorząd Województwa Podkarpackiego.

W sumie 69 gmin z terenu województwa podkarpackiego otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 681 190,68 zł.

Chcemy, żeby ta aktywność, która wiąże się z lokalnymi grupami działania, funduszem sołeckim, aktywnością gmin wiejskich była wzmacniana tymi środkami. Jednocześnie chcemy, aby jakość życia w miastach i na wsi wyrównywała się. Stąd widzimy taką konieczność, aby tę aktywność wspierać – mówił w poniedziałek (24.07), podczas podpisywania pierwszych umów z samorządami, marszałek Władysław Ortyl.

Wśród beneficjentów znalazły się gminy z naszego regionu – Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Narol, Lubaczów. Tak więc, jakość życia w Starym Lublińcu ma poprawić budowa siłowni zewnętrznej oraz altany z grillem. Projekt otrzymał 76 pkt. i 10 tys. zł dofinansowania, przy całkowitym koszcie zadania – 41 tys. zł. Z kolei rządzący Horyńcem-Zdrojem wnioskowali o wsparcie kupna namiotów wystawowo-handlowych wraz z wyposażeniem, które wyceniono na ponad 20 tys. zł. Samorząd wojewódzki uznał zasadność wniosku i postanowił zasilić kasę gminy o 9 900 zł. Narol postawił na integrację i aktywizację mieszkańców Rudy Różanieckiej, a pomóc ma w tym siłownia zewnętrza. 10 tys. zł z województwa pozwoli w części pokryć całkowity koszt zadania – 22 837,39 zł. Ostatnią gminą z naszej okolicy, która znalazła się w wykazie beneficjentów i otrzymała wsparcie w wysokości 10 tys. zł jest Gmina Lubaczów. Wykona ona modernizację placu zabaw, boiska sportowego, siłowni zewnętrznej oraz otoczenia świetlicy w Tymcach. Łączny koszt inwestycji wynosić będzie
27 294,34 zł.

Celem programu jest wspieranie obszarów wiejskich związanych z rozwijaniem pozarolniczych form aktywności mieszkańców wsi. Zakłada on integrację i aktywizację społeczności wiejskiej poprzez realizację działań mających na celu zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz zachowania dziedzictwa kulturowego, a także modernizacji przestrzeni wiejskiej.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *