trojnarO55A5734

Ireneusz Trojnar pożegnał się z funkcją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie

W dniu 30 sierpnia, podczas uroczystego apelu przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie, brygadier mgr inż. Ireneusz Trojnar pożegnał się ze współpracownikami i przeszedł na emeryturę. Funkcję Komendanta Powiatowego PSP pełnił przez nieco ponad siedem lat.

Swoją przygodę z pożarnictwem bryg. Ireneusz Trojnar rozpoczął 30 lat temu wstępując do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Baszni Dolnej. Jako pełnoletni członek tej jednostki wielokrotnie i z sukcesami brał udział w zawodach sportowo-pożarniczych. Doświadczenie zdobyte jako ochotnik szybko przerodziło się w chęć pełnienia służby zawodowej. Po maturze w 1993 roku przystąpił z sukcesem do egzaminów wstępnych do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Tam, już jako podchorąży, wielokrotnie uczestniczył w akcjach strażackich i zdobywał cenne doświadczenia i w maju 1997 roku został promowany na stopień młodszego kapitana Państwowej Straży Pożarnej. Kilka miesięcy później Ireneusza Trojnara skierowano do pracy w Komendzie Rejonowej PSP w Przemyślu, a później w Lubaczowie. Tu systematycznie awansował, obejmował coraz bardziej odpowiedzialne stanowiska i stale podwyższał swoje kwalifikacje. W sierpniu 2003 roku na Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP powołał go st. kpt. Franciszek Kornaga. W dniu 2 czerwca 2010 roku został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP, a w 2014 roku jako pierwszy, w historii lubaczowskiej jednostki, uzyskał stopień brygadiera.

Okres pracy Ireneusza Trojnara na stanowisku Komendanta PSP w Lubaczowie wszyscy oceniają dobrze. Podczas uroczystości chwalili go przełożeni, koledzy z pracy, strażacy ochotnicy, samorządowcy i służby, z którymi przyszło mu współpracować. Podkreślano, że w ostatnich latach znacząco poprawiły się warunki pracy i wyposażenie jednostki, wykonano wiele remontów oraz rozpoczęło realizację kompleksowej termomodernizacji strażnicy, przy dofinansowaniu ze środków unijnych.

ZL: Po ponad dwudziestu latach pracy w formacji przechodzi pan na emeryturę, jakie to uczucie?

IT: Jest to naprawdę wielkie przeżycie. Rozstanie ze służbą po tylu latach to dla każdego strażaka ciężki dzień. Niemniej jednak taką decyzję podjąłem i cieszę się, że teraz będę miał więcej czasu choćby dla rodziny. Jednak prawda jest taka, że strażakiem jest się zawsze i ja nadal nim pozostanę. To, że nie będę już komendantem, to z kolei mniej stresu i wyrzeczeń.

ZL: Czy jest pan w stanie odpowiedzieć, dlaczego tak wcześnie żegna się pan ze stanowiskiem?

IT: Nigdy nie jest za wcześnie, nigdy nie jest za późno. Taką decyzję podjąłem, a miało na to wpływ wiele czynników. Taki dzień musi w służbie każdego strażaka kiedyś nastąpić. Odchodzę spełniony i zadowolony.

„POŻEGNANIE Z POLITYKĄ W TLE”
Choć nikt oficjalnie tego nie powiedział podczas uroczystości, to przejście tak doświadczonego i młodego jeszcze Ireneusza Trojnara na emeryturę, kojarzone jest z polityką i przejęciem władzy w kraju przez PiS. Zaraz po wygranych wyborach, w naszym powiecie dokonano zmian na kierowniczych stanowiskach w policji, KRUS, wszystkich nadleśnictwach, sanatoriach, czy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Już wtedy mówiono, że odwołanie Komendanta Powiatowego PSP w Lubaczowie to tylko kwestia czasu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *