budowa_drogi_lubaczow

Kiedy pojedziemy obwodnicami Cieszanowa, Oleszyc, Lubaczowa i Narola?

Wedle pierwotnych planów w 2018 roku miały zakończyć się budowy trzech obwodnic: Cieszanowa, Oleszyc i Lubaczowa. W 2017 roku miała ruszyć także budowa obwodnicy Narola. Jednak do tej pory nie rozpoczęły się żadne prace w terenie.

Zamierzania budowy obwodnic pojawiły się początkiem 2015 r Przy okazji prezentacji założeń budżetu Podkarpacia, marszałek Władysław Ortyl dość niespodziewanie zapowiedział budowę obwodnic Lubaczowa, Oleszyc i Cieszanowa. Wszystkie miały być gotowe do 2018 roku. O rozpoczęciu budowy obwodnicy Narola jeszcze w 2017 roku mówił z kolei członek zarządu województwa podkarpackiego Lucjan Kuźniar. Tymczasem do dziś prace w terenie się nie rozpoczęły.

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich (PZDW) tłumaczy, że trzy pierwsze inwestycje są na etapie projektowym. W przypadku obwodnic Cieszanowa i Oleszyc wykonawca złożył już wnioski o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, tzw. ZRID. Tę ma wydać wojewoda w terminie 90 dni od dnia wszczęcia postępowania. W PZDW liczą, że roboty ruszą jeszcze w tym roku i zakończą się zgodnie z planowanym terminem, czyli z końcem października 2018 roku.

Wiadomo już jednak, że opóźni się budowa obwodnicy Lubaczowa. Tu sprawę komplikuje projektowanie obiektów w terenie zalewowym, a co za tym idzie konieczność wprowadzenia zmian parametrów mostu, mającego łączyć osiedle Mazury z ulicą Sportową. Obecnie dla tej inwestycji procedowana jest decyzja środowiskowa.

Opóźnienie, w stosunku do wcześniej planowanych założeń, jest też w sprawie obwodnicy Narola. W połowie sierpnia PZDW przedstawił informację z otwarcia ofert złożonych do przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Narola w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865”. Tu zgłosiło się dwóch oferentów. Kiedy ruszy budowa? Tego nie wiadomo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *