policja_switoIMG_6856

Nasz powiat jednym z najbezpieczniejszych w regionie

Pod koniec lipca policjanci i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie obchodzili swoje święto. W trakcie uroczystej zbiórki funkcjonariusze otrzymali m.in. nominacje na wyższe stopnie służbowe.

Coroczne święto było okazją do podsumowań. Cytując Komendanta Powiatowego Policji w Lubaczowie nadkom. Grzegorza Błaszczyka – nasz powiat należy do jednego z bezpieczniejszych na tle regionu podkarpackiego, a co za tym idzie również i kraju. Biorąc pod uwagę dane statystyczne z ostatnich siedmiu miesięcy (styczeń-lipiec 2017 r.) na terenie powiatu odnotowano spadek przestępstw kryminalnych, natomiast wzrost wykrywalności tych przestępstw w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Trzeba tu jednak dodać, że w ostatnim czasie zmienia się charakter popełnianych przestępstw, coraz częściej odnotowuje się zgłoszenia przestępstw dokonywanych za pomocą Internetu – mówi nadkom. Błaszczyk.

Policjanci ponadto każdego roku realizują szereg akcji o charakterze prewencyjnym m. in. „Bezpieczne Ferie”, „Bezpieczne Wakacje”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Akcja Znicz”, „Prędkość”, „Trzeźwość”.

Do priorytetów realizowanych przez służby prewencyjne lubaczowskiej komendy policjanci zaliczają: zwiększenie ilości policjantów kierowanych do służby patrolowej i obchodowej, poprawę bezpieczeństwa na drogach, rozpoznawanie i zwalczanie chuligaństwa, utrzymywanie wysokiej społecznej oceny pracy policji i poczucia bezpieczeństwa obywateli. Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie oraz przedstawienie, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Dlatego też od września ubiegłego roku każdy mieszkaniec, zarówno naszego powiatu jak i całego kraju, ma wpływ na bezpieczeństwo w swoim najbliższym otoczeniu. Dzieje się tak za pomocą narzędzia jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, czyli interaktywne narzędzie pozwalające mieszkańcom na wskazanie miejsc, w których zagrożone są bezpieczeństwo lub porządek publiczny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *