policjaIMG_5975

Policja bardzo atrakcyjnym miejscem pracy w regionie

W tym roku policja planuje przyjąć w całym kraju 5 tys. osób. Na Podkarpaciu zaplanowano przyjęcie do służby ponad 200 funkcjonariuszy. Zainteresowanie jest duże, na jedno miejsce zgłasza się średnio nawet 10 chętnych.

W naszym województwie nabór trwa do grudnia, lecz limity i przyjęcia podzielono na cztery etapy. Pierwsza grupa 10 osób została wyłoniona w lutym, kolejna 52-osobowa w maju i 42-osobowa w sierpniu. Największa grupa – 100 osób – która zasili szeregi policji, zostanie wyłoniona 12 grudnia. W ubiegłym roku podkarpacka policja przyjęła do pracy 178 osób, a podań było około 1,6 tys.

Kandydaci przechodzą testy wiedzy, sprawności fizycznej i psychologiczny oraz rozmowę kwalifikacyjną, na każdym z tych etapów zdobywając punkty. Po przejściu rekrutacji kandydat zostanie skierowany do jednej ze szkół policyjnych na 6-miesięczne szkolenia zawodowe, następnie na 2-miesięczną służbę adaptacyjną, po czym trafi do jednostki na terenie Podkarpacia. W chwili obecnej czas trwania postępowania kwalifikacyjnego na terenie garnizonu podkarpackiego wynosi około 6 – 7 miesięcy.

Kandydat do pracy w policji musi mieć polskie obywatelstwo i nieposzlakowaną opinię, co najmniej średnie wykształcenie i korzystać z pełni praw publicznych. Nie może być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo pospolite lub przestępstwo skarbowe. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *