festiwal_kresow_2017_final_040

Przypomnieli nasze dziedzictwo

We współczesnych czasach spuścizna pozostawiona w spadku dla następnych pokoleń powoli zostaje zapominana. Na szczęście są jeszcze jednostki podejmujące się próby ochrony dziedzictwa kultury, które robią to w bardzo atrakcyjny sposób. Na przełomie lipca i sierpnia, przez 10 dni Gmina Lubaczów zapraszała na Festiwal Dziedzictwa Kresów.

Choć Festiwal Dziedzictwa Kresów odbył się po raz pierwszy pod tą nazwą, to jednak impreza wszystkim była dobrze znana. To Festiwal Kultur i Kresowego Jadła, który z roku na rok odwiedzany był przez coraz liczniejsze rzesze turystów i gości. W tym roku impreza była bardziej rozbudowana. Wydarzenia trwały ponad tydzień i odbywały się w całym regionie, nie tylko w Lubaczowie i Baszni Dolnej. W kilkudziesięciu miejscach zaprezentowano dziedzictwo, historię i kulturę dawnych Kresów. W wydarzeniach udział wzięły rozpoznawalne osoby. Organizatorzy gościli takie sławy jak: prof. Jerzy Bralczyk, Krzesimir Dębski, Zbigniew Chrzanowski, Tomasz Kuba Kozłowski, Mirosław Kłopotowski, a gwiazdami, które pokazały się podczas Wielkiego Finału w Kresowej Osadzie byli Mateusz Gessler i Sylwia Grzeszczak.

Organizowane spotkania, prelekcje, wykłady, konferencje, pokazy integrowały środowiska pogranicza, kultywowały pamięć o dawnych Kresach Rzeczpospolitej oraz promowały gminę Lubaczów i Ziemię Lubaczowską. Program oparty został o cztery filary. Pierwszy poświęcony był spuściźnie Kresów – w jego ramach odbyły się spotkania z przedstawicielami środowisk kresowych z całej Polski i organizacji polonijnych zza naszej wschodniej granicy. Drugi związany był z dziedzictwem lokalnym, a zwłaszcza z bogatą spuścizną wyrobu szkła na terenie powiatu. Trzeci odnosił się do kultury i sztuki Kresów – w jego obszarze znajdowały się wystawy, przegląd teatrów kresowych, warsztaty folklorystyczne połączone z koncertem, zajęcia w bibliotekach, a także wydarzenie odwołujące się do lat 20-30 XX wieku. Ostatni, czwarty filar odbył się w niedzielę na placu festiwalowym w Baszni Dolnej i był zwieńczeniem całego wydarzenia. Uczestniczyć mogliśmy w koncertach, wielkiej biesiadzie kresowej połączonej z wystawą, warsztatach i inscenizacjach, rozstrzygnięto tradycyjne konkursy kulinarne (o zmaganiach kulinarnych przeczytać można w osobnym artykule), odbył się pokaz ognia i gotowania. Na błoniach pojawili się wystawcy, rękodzielnicy i Koła Gospodyń Wiejskich serwujące najsmaczniejsze potrawy regionalne.

Po tegorocznej edycji śmiało można powiedzieć, że wydarzenie organizowane przez Gminę Lubaczów jest jednym z najważniejszych i najciekawszych wydarzeń odbywających się w naszym regionie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *