horyniecOwczarek

Amelia Owczarek z Horyńca-Zdroju nagrodzona w ogólnopolskim konkursie plastycznym

Ogromnym sukcesem dla Gminy Horyniec-Zdrój, a szczególnie dla Amelii Owczarek – uczennicy tamtejszej podstawówki, zakończyła się XIX edycja ogólnopolskiego konkursu „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”, którego organizatorem był Komendant Główny PSP przy współpracy z Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich.

Konkurs miał przedstawić profesjonalną formację, jaką jest Państwowa Straż Pożarna. XIX edycja konkursu cieszyła się w powiatach i województwach bardzo dużym zainteresowaniem. Do Komendy Głównej PSP nadesłano 296 prac z 15 województw. Komisja na szczeblu centralnym wyłoniła 16 laureatów. W każdej z czterech grup wiekowych (grupa młodsza szkoły podstawowej klasy (I – III), grupa średnia szkoły podstawowej klasy (IV – VI), gimnazjum klasy (I – III), uczniowie niepełnosprawni (do 18 roku życia) przyznała trzy nagrody. Pod uwagę brane były względy artystyczne oraz najbardziej odpowiadające tematowi prace plastyczne. Jury wyróżniło również cztery osoby. Suma nagród ufundowanych przez komendanta głównego PSP wyniosła prawie dziewięć tysięcy zł.

W kategorii II szkół podstawowych (klasy IV – VI) drugą nagrodę otrzymała Amelia Owczarek uczennica Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju. W imieniu Komendanta Głównego PSP laureatce nagrodę wręczył p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Lubaczowie mł. bryg. Janusz Jabłoński. Wszystko odbyło się w obecności uczniów, rodziców i grona pedagogicznego, podczas inauguracji roku szkolnego.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *