Fot. www.sobieski.lubaczow.com.pl

Cerkiew w Dachnowie odzyska blask

Cerkiew i dzwonnica w Dachnowie zostaną wyremontowane. Do przetargu zgłosiła się firma, która podejmie się prac remontowo-budowlanych przy obiekcie.

Cerkiew greckokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego była niejednokrotnie przebudowywana. Początków świątyni doszukać się można w 1531 r. Wtedy to została po raz pierwszy wymieniona w źródłach. Była ośrodkiem kultu dla ludności wyznania prawosławnego. Niestety spustoszyli ją Tatarzy. Na jej miejscu w 1630 lub 35 r. wybudowano kolejną świątynię. Na początku XIX w. doczekała się ona remontu. Za sprawą kolatora Adama Kazimierza ks. Czartoryskiego zaczęto gromadzić materiały budowlane. Około 1845 r. w cerkwi przeprowadzono renowacyjne prace, które obejmowały nawę i prezbiterium. W 1862 r. częściowo jej wnętrze zostało ozdobione polichromią autorstwa Wołodymyra Manastyrskiego. Przed 1890 r. gont na dachu zastąpiono blachą. W kolejnych latach znów prowadzono gruntownie prace. Do części środkowej dobudowano skrajne pomieszczenia – sanktuarium i babiniec. Tak powstała budowa oryginalna w planie, której wszystkie części są trójboczne. Całość spinała wyniosła kopuła o wysmukłym profilu zwieńczona starym, kutym krzyżem.

Prowadzone przebudowy stopniowo redukowały pierwotne elementy, dlatego można przyjąć, że cerkiew w zasadniczym zrębie pochodzi z przełomu XIX i XX w.

Teraz cerkiew doczeka się kolejnej renowacji. Zadanie „Remont cerkwi i dzwonnicy w Dachno wie wraz z przebudową ogrodzenia” wykona jarosławski Zakład Budowlano-Konserwatorski „Arkady” Bogusław Buliński. Firma jako jedyna zgłosiła się do przetargu i wyceniła roboty na 833 827,21 zł. Prace obejmą m.in. przebudowę fundamentów i podziemia, remont zrębu ścian, wymianę całkowicie zniszczonych elementów, impregnację elementów więźby dachowej, wymianę okien, budowę instalacji elektrycznej wewnętrznej i oświetlenia zewnętrznego. Zamontowany zostanie też system monitoringu wizyjnego, alarmowego i przeciwpożarowego.

Fragmenty ikonostasu, obraz „Ukrzyżowanie” i tabernakulum z XVIII w. znajduje się w Dziale Sztuki Cerkiewnej w Zamku w Łańcucie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *