remont9_800

Drogowa ofensywa w Gminie Horyniec-Zdrój

Te działania poprawiły humor kierowcom. W ciągu ostatnich lat w Gminie Horyniec-Zdrój wyremontowano 27,259 km dróg. Przeznaczono na to nieco ponad 11,5 mln zł, z czego ponad 8,7 mln zł pochodziło z dotacji.

Ostatnie lata dla Gminy Horyniec-Zdrój to czas, w którym wiele dróg gminnych i powiatowych zostało odnowionych i przebudowanych. Postanowiliśmy podsumować prace ostatnich trzech lat.

W 2015 r. wykonano chodnik wzdłuż ul. Myśliwskiej w Horyńcu-Zdroju i przebudowano nawierzchnię drogi do Nowin Horynieckich. To posunięcie było kluczowe dla wierzących – nowa droga ułatwiła dostęp do lokalnego sanktuarium, kaplicy leśnej w Nowinach Horynieckich. Wartość inwestycji wynosiła 1,5 mln zł, przy czym połowa tej kwoty pochodziła z budżetu Wojewody Podkarpackiego. Wspólnie z Powiatem Lubaczowskim, Gmina wykonała kolejną inwestycje – remont nawierzchni drogi prowadzącej do cerkwi w Radrużu. Ponadto przebudowano nawierzchnię i wykonano oświetlenie drogi na osiedlu w Niwkach Horynieckich.

W kolejnym roku – 2016, dzięki środkom finansowym Wojewody Podkarpackiego, Powiatu Lubaczowskiego i Gminy Horyniec-Zdrój udało się doprowadzić do przebudowy bardzo ważnego, 4 km odcinka drogi powiatowej, łączącego Podemszczyznę z Nowym Brusnem. Środki na realizację zadania pozyskano przy wsparciu Poseł Anny Schmidt – Rodziewicz i zaangażowaniu mieszkańców Podemszczyzny, którzy osobiście zabiegali o pozyskanie pieniędzy u Wojewody Podkarpackiego. Także w 2016 roku wspólnie z Powiatem Lubaczowskim Gmina wyremontowała odcinek drogi powiatowej prowadzący od centrum wsi Radruż do byłego zakładu rolnego PGR.

Gmina Horyniec-Zdrój może pochwalić się znaczącymi inwestycjami na drogach gminnych. Wykonane zostały remonty nawierzchni dróg w miejscowości Dziewięcierz Moczary, w Werchracie, w Puchaczach, w Polance Horynieckiej w stronę kamieniołomów oraz w Werchracie w stronę miejscowości Łozy. Wyremontowano także drogi osiedlowe na terenie byłego PGR-u w Horyńcu-Zdroju na os. Sobieskiego za łączną kwotę 229 tys. zł – 80% środków pochodziło z dotacji Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie. Ze środków Wojewody Podkarpackiego wyremontowano drogi gminne na os. Dąbrowskiego w Horyńcu-Zdroju za łączną kwotę 470 tys. zł. Przy wsparciu środkami pochodzącymi z Wojewódzkiego Funduszu Kolejowego w 2016 r. zrealizowane zostało zadanie pn. „Budowa miejsc postojowych wraz z dojazdem do terenów kolejowych” w Horyńcu-Zdroju. Łączna wartość zadania to 185 tys. zł przy czym 80 tys. zł to dotacje z Samorządu Województwa, gminy Lubaczów, gminy Oleszyce i Miasta Lubaczów.

W 2017 r. remontom poddano 9 km dróg gminnych oraz 3 km dróg powiatowych. Nowa nawierzchnia wraz z przebudową zjazdów na działki oraz utwardzeniem poboczy została wykonana przy łączniku pomiędzy ul. Wojska Polskiego, a os. Dąbrowskiego, na części ul. Armii Krajowej, przy łączniku pomiędzy ul. Myśliwską, a ul. Wojska Polskiego, na części ul. Wojska Polskiego, na drodze od świetlicy wiejskiej do końca wsi w Nowinach Horynieckich, na drodze gminnej do osiedla Kolonia w Radrużu, na drodze do osiedla Hałanie, na drodze do Leśniczówki w Werchracie i do stacji PKP w Werchracie. Łączna wartość wszystkich inwestycji to 2 mln 22 tys. zł, z czego 1 mln 410 tys. zł to pieniądze pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego.

Z kolei dzięki wsparciu Wojewody Podkarpackiego nowy „dywanik” zyskała droga powiatowa w miejscowościach Nowe Brusno i Polanka Horyniecka – wzdłuż trasy Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo. Inwestycja była kluczowa, bo z tego odcinka często korzystają turyści i kuracjusze, którzy rowerami przemierzają malownicze trasy. Całkowita wartość robót przy tej drodze zamknęła się kwotą 2 mln 300 tys. zł, z czego tylko 10% stanowił wkład własny. W ramach współpracy z Agencją Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie, Gminie Horyniec-Zdrój udało się pozyskać środki finansowe na infrastrukturę na terenach byłych zakładów PGR. Na Osiedlu Monasterz zostanie przebudowana droga gminna oraz wykonane zostanie oświetlenie uliczne. Łączna wartość inwestycji to 217 tys. zł, przy 80% udziale finansowym ANR.

Drogowa ofensywa na tym się nie kończy. W tym roku przebudowana zostanie także droga gminna w Wólce Horynieckiej, w kierunku Papierni. Odnowiony zostanie odcinek drogi o długości 1,6 km od centrum wsi do przejazdu kolejowego w kierunku do wsi Krzywe. Wartość zadania wynosi 560 tys. zł, zaś wkład własny Gminy Horyniec-Zdrój to 96 tys. zł. Resztę środków pokryje Wojewoda Podkarpacki. Roboty planuje się zakończyć przed 27 października br.

ZL, inf. nadesłana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *