preses_sadO55A9247

Nowa Prezes Sądu Rejonowego w Lubaczowie

Na podstawie uchwalonej ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro 27 września 2017 r. powołał SSR Ewę Hełmecką do pełnienia funkcji prezesa Sądu Rejonowego w Lubaczowie na okres czterech lat. Zastąpiła ona na tym stanowisku SSR Artura Brosia, który został odwołany przed upływem kadencji.

Ewa Hełmecka jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, asesurę ukończyła w 2004 r. Pracowała w:
• Urzędzie Wojewódzkim,
• Kancelarii Notarialnej w Przemyślu,
• Sądzie Rejonowym w Przemyślu.
Zajmuje się głównie sprawami rodzinnymi i karnymi.
Prezes Sądu przyjmuje interesantów: w poniedziałki i czwartki w godz. 9:30 – 12:30.
Więcej informacji na stronie: www.przemysl.so.gov.pl

SĄD REJONOWY W LUBACZOWIE
37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 24

I Wydział Cywilny
tel. 16/632 50 83, cywilny@lubaczow.sr.gov.pl

II Wydział Karny tel. 16/632 50 80, karny@lubaczow.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich tel. 16/632 50 69, rodzinny@lubaczow.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych tel. 16/632 50 87, ksiegi@lubaczow.sr.gov.pl

Rys historyczny sądownictwa w Lubaczowie

Sąd Rejonowy w Lubaczowie, jak wynika z posiadanych informacji Państwowego Archiwum w Przemyślu, w latach 1867-1918 funkcjonował jako Cesarsko-Królewski Sąd Powiatowy, a następnie już w niepodległej Rzeczypospolitej jako Sąd Powiatowy.
W latach 1929-1939 oraz w okresie okupacji i latach powojennych placówka działała jako Sąd Grodzki, a w latach 1950-1975 jako Sąd Powiatowy. Sąd Rejonowy w Lubaczowie został utworzony 1 czerwca 1975 r., po kolejnej reorganizacji administracyjnej.

W roku 1975 w Sądzie Rejonowym działały dwa wydziały – cywilny i karny, od 1 lipca 1983 roku został utworzony wydział rodzinny i nieletnich, a 1 lipca 1985 roku „wydział pracy”. W 1990 roku Sąd Rejonowy przejął od Urzędu Miasta w Lubaczowie Kolegium do spraw Wykroczeń, a 1 stycznia 1993 r., po przejęciu zlikwidowanego Państwowego Biura Notarialnego, powstał Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubaczowie. Na początku 2004 roku zlikwidowany został Wydział Pracy w Sądzie w Lubaczowie, a sprawy podlegające dotychczas rozpoznaniu przez ten wydział zostały przekazane do Sądu w Jarosławiu.

W 2012 roku w wyniku reformy przeprowadzonej przez ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina Sąd Rejonowy w Lubaczowie, podobnie jak wiele innych małych sądów rejonowych w kraju, został zniesiony i stał się wydziałem zamiejscowym Sądu Rejonowego w Jarosławiu. Decyzja ta poprzedzona była licznymi protestami mieszkańców i samorządowców. Protesty i zmiana na stanowisku ministra sprawiedliwości przyniosły efekty. W listopadzie 2014 roku nowy minister sprawiedliwości Cezary Grabarczyk podpisał rozporządzenie przywracające kolejne sądy, wśród placówek znalazł się Sąd Rejonowy w Lubaczowie.

Funkcje prezesa Sądu Rejonowego w Lubaczowie kolejno pełnili: Franciszek Kuliński (do 1990 roku), Marta Górska (1990–1998), Lucyna Jabłońska (1998–2002), Elżbieta Grzeczka (2002–2006), a od 20 czerwca 2006 r. funkcję tę piastował Artur Broś, którego pod koniec września br. zastąpiła Ewa Hełmecka.

ZL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *