ego49825_1280

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka

To instrument wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w branży turystycznej i okołoturystycznej w Polsce Wschodniej.

Wsparcie w formie „Pożyczki na rozwój Turystyki” można przeznaczyć na inwestycje w obiekty noclegowe, rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej i uzdrowiskowej, tworzenie parków tematycznych czy produkcję i sprzedaż ekologicznej żywności, produktów regionalnych i tradycyjnych.

Główne parametry produktu:
– kwota pożyczki do 500 000,00 zł;
– pożyczka udzielana jest na okres do 60 miesięcy;
– karencja w spłacie pożyczki wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia;
– oprocentowanie pożyczek korzystniejsze niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis;
– wymagany udział własny MŚP w realizowanym przedsięwzięciu;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *