Fot. starydzikow.pl

Szkoły na miarę XXI wieku

Pracownie przedmiotowe w szkołach w Starym Dzikowie i Cewkowie doczekają się nowego wyposażenia. Gmina ogłosiła przetarg na doposażenie.

Ambitny plan polegający na poprawie warunków nauczania w szkołach postawiła sobie Gmina Stary Dzików, która ogłosiła przetarg „Doposażenie Szkół w Starym Dzikowie i Cewkowie w materiały, pomoce dydaktyczne i sprzęt do pracowni przedmiotowych w tym TIK”. Na realizacji tego zadania skorzystają głównie uczniowie.

Zamówienie obejmuje dostawę wyposażenia do pracowni przedmiotowych, które będzie służyło do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów. Pojawią się także nowe laptopy, które ułatwią prowadzenie zajęć edukacyjnych. Całkowita wartość projektu (bez VAT) wynosi 159306,86 zł. Działania są możliwe dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Samodzielni w nauce – samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach wiejskich województwa podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *