IMG_0149

XXXI Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie

Podsumowanie działalności szkół średnich było głównym tematem październikowej sesji Rady Powiatu Lubaczowskiego. Tu, oprócz obszernych statystycznych i merytorycznych podsumowań, dyskutowano także o kształceniu w tych placówkach uczniów z Ukrainy.

Na wstępie „edukacyjnej” dyskusji naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Marta Zabrońska przypomniała, iż intencjami podjętych przed kilku laty działań umożliwiających kształcenie w naszych szkołach średnich uczniów zza wschodniej granicy były niż demograficzny i potrzeba utrzymania etatów nauczycielskich. Dodała, że dyrekcje i nauczyciele poszczególnych szkół wykonały ogrom pracy, by wdrożyć te działania, a podejmująca naukę młodzież posiadała Karty Polaka. Jako przykład sukcesu takiego rozwiązania podała, że troje uczniów lubaczowskiego „ogólniaka” z pierwszego naboru w tym roku bardzo dobrze zdała egzamin maturalny, a jedna z uczennic ukończyła szkołę ze średnią 5,0. W trakcie dyskusji i wystąpień dyrektorów poszczególnych szkół zwracano także uwagę na problemy z ukraińską młodzieżą. Dotyczą one nie tylko kłopotów językowych, ale także ich sposobu bycia i zachowania.

Problemy mieszkańców wsi Lipie w gminie Narol

Po ponad czterech godzinach obrad, już pod sam koniec sesji, do głosu doszli mieszkańcy wsi Lipie w gminie Narol, którzy przyjechali do Lubaczowa w sprawie remontu drogi powiatowej przebiegającej przez ich miejscowość. Sprawa, która ciągnie się już cztery lata, dotyczy drogi, którą zalewa woda stanowiąca zagrożenie dla nieruchomości mieszkańców. Sytuacja ta pojawiła się po tym, jak jeden w właścicieli gruntów zasypał rów przebiegający przez jego działkę. Starosta Józef Michalik powiedział, że jest znacznie więcej i bardziej pilnych zadań w zakresie remontów dróg powiatowych, ale zarazem zadeklarował wsparcie, w przypadku wspófinansowania tej inwestycji przez samorząd gminy Narol. Dodał, że na remont tej drogi nie uda się pozyskać z zewnątrz choćby złotówki, a koszt jej remontu szacuje się nawet na 400 tys. złotych.

Mamy do zrobienia jeszcze około 30 km dróg z posiadanych 400 km, których stan jest zły lub bardzo zły. Do tego one prowadzą od miejscowości do miejscowości. Niepotrzebnie ciągnie się tutaj mieszkańców, żeby powiedzieć, że nie ma pieniędzy. Można było zaprosić mnie do Narola i tam spokojnie porozmawiać – mówił starosta Józef Michalik, sugerując, że takie działanie to próba zbicia politycznego kapitału przez radnego Henryka Goraja, który na sesji anonsował problemy mieszkańców.

Deklarację mediacji w tej sprawie pomiędzy starostą lubaczowskim, burmistrzem Narola i mieszkańcami złożył obecny na sesji radny wojewódzki Andrzej Nepelski.

Obecnie w 3 szkołach średnich z terenu powiatu lubaczowskiego uczy się 72 uczniów z Ukrainy. Dzięki temu nasi nauczyciele mają prace.

HP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *