cof

Zespół Szkół Publicznych w Baszni Dolnej czekają zmiany

W lutym przyszłego roku Zespół Szkół Publicznych w Baszni Dolnej całkowicie zmieni swoje oblicze. W placówce zostaną zrealizowane dwa projekty dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Do placówki dobudowany zostanie segment przedszkola. Dodatkowo wykonana będzie modernizacja istniejącej kotłowni. Realizacja zadania pt. „Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Baszni Dolnej wraz z modernizacją istniejącej kotłowni” pozwoli gminie podnieść standard placówki oraz zwiększy dostęp do opieki i edukacji najmłodszych dzieci. Całkowita wartość projektu to 1 176 470,60 zł. Gminie, która w zadanie włoży 423 990,88 zł, udało się pozyskać wsparcie w wysokości 752 479,72 zł.

Zespół Szkół w Baszni Dolnej pozyska także nową salę sportową, do lutego w placówce zrealizowany zostanie jeszcze jeden projekt, w ramach którego szkoła zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt ICT, a pracownia przyrodnicza otrzyma materiały dydaktyczne. Gmina na ten cel wyda 423 990,88 zł i 752 479,72 zł – kwotę tę udało się otrzymać również z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *