Drodzy Czytelnicy,

Z wielką przyjemnością oddajemy w Wasze ręce Gazetę Mieszkańców Powiatu Lubaczowskiego. Ziemia Lubaczowska wydawana jest przez grupę Media Lubaczowskie Sp. z o. o., którą tworzą ludzie z pasją, specjaliści w swoich dziedzinach: dziennikarze, graficy, fotograficy, a przede wszystkim miłośnicy naszego regionu.

Myśl o wydaniu Gazety rodziła się w nas od kilku lat, a związana była luką na lokalnym rynku mediów. W Lubaczowie i okolicach nie ma tytułu prasowego, który prowadzony byłby profesjonalnie przez osoby niezależne, zamieszkałe w naszym powiecie. Dostępne są czasopisma samorządowe lub gazety regionalne, dla których nasz powiat jest tylko „dodatkiem”. My dla Państwa dostępni będziemy „na miejscu”, odwiedzając stale Wasze miejscowości. Tam też chcemy dotrzeć z naszą Gazetą, stąd własna dystrybucja do wszystkich zainteresowanych punktów sprzedaży – nawet tych najmniejszych sklepików na krańcach naszego powiatu.

Poszukując tematów i kompletując zawartość Gazety, szczególną uwagę skupiać będziemy na sprawach politycznych i społecznych, dlatego pojawiać się będziemy w sesjach rad i lokalnych uroczystościach. W Gazecie pojawią się również tematy z zakresu biznesu, sportu, kultury i historii oraz wywiady, ciekawe historie i nietuzinkowi ludzie.  

Chcemy byście tworzyli z nami kolejne numery, dlatego czekamy na kontakt.

Zespół Redakcyjny Ziemi Lubaczowskiej